beket

10 نوامبر: تولد بازیگری که پنج بار ازدواج کرد و هفت بار نامزد اسکار شد

یاسین محمدی – وقتی در روستایی کوچک در ولز بریتانیا به‌دنیا آمد، دوازدهمین فرزند یک معدنچی زغال‌سنگ بود. هنوز دو سالش نشده بود که مادرش در سیزدهمین زایمان جان سپرد. و چه‌کسی گمان می‌کرد ریچارد برتون روزی بدل به بازیگری شود که هفت نامزدی اسکار را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد؟ از سال 1948 که در […]