90 امین اسکار

داون هادسون در اسکار می‌ماند

فیلم‌نت نیوز؛ هیئت قانون‌گذاران آکادمی اسکار رأی به تمدید قرارداد مدیر عاملشان داون هادسون دادند تا به این ترتیب او تا سال 2020 هم در این سمت باقی بماند. موعد قرارداد قبلی هادسون اول ژوئن امسال به پایان می‌رسید ولی اعضای هیئت قانون‌گذار آکادمی طی جلسه‌ی که در 28 ام مارس برگزار شد، تصمیم گرفتند که […]