24

فجر 36 در «24»

به گزارش فیلم‌نت نیوز، در پرونده مفصل جشنواره فیلم فجر، 25 فیلم بخش مسابقه‌ جشنواره در ماهنامه 24 معرفی شده‌اند و پنج منتقد سینمایی، محسن آزرم، نیما حسنی‌نسب، علی مصلح‌حیدرزاده، یحیی نطنزی و خسرو نقیبی منوی پیشنهادی‌شان برای فیلم دیدن در جشنواره نوشته‌اند. در پایان این پرونده هم هشت نفر از اهالی سینما به پرسش‌هایی درباره جشنواره […]