21 گرم

19 فوریه: تولد خلاف‌کاری که انقلابی شد

یاسین محمدی – بنیسیو دل‌تورو 9ساله بود که مادرش با بیماری هپاتیت از دنیا رفت و شش سال بعد با پدر و برادرش به پنسیلوانیا کوچ کردند. پدرش بعد از دبیرستان او را به دانشگاه کالیفرنیا فرستاد تا بازرگانی بخواند، اما موفقیت در درس انتخابی نمایش، او را به رها کردن دانشگاه و تحصیل بازیگری زیر […]