15:۱۷ دقیقه به پاریس

کلینت ایستوود بازیگران فیلمش را انتخاب کرد

فیلم‌نت نیوز: کلینت ایستوود، افسانه‌ی زنده‌ی فیلم‌های وسترن که در فیلم‌سازی هم به اندازه‌ی بازیگری موفق است، به‌تازگی سراغ ساختن فیلمی رفته که در دنیای فیلم‌های او فضای متفاوتی دارد: فیلم قطار 15:۱۷ دقیقه به پاریس (The 15:17 to Paris)  که اتفاقی تروریستی در پاریس را واکاوی می‌کند. این بازیگر و کارگردان ۸۶ ساله بعد از حدود […]