۱۶ فیلم تاریخ ساز در کن

۱۶ فیلم تاریخ‌ساز در جشنواره‌ی کن

به مناسبت هفتامین سالگرد برگزاری جشنواره فیلم کن، بخش کلاسیک این رویداد سینمایی به مروری کوتاه بر تاریخچه این رویداد سینمایی خواهد پرداخت و نسخه ترمیم شده ۱۶ فیلم تاریخ‌ساز جشنواره از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۲ را به روی پرده می‌رود. نبرد ریل‌ها ساخته رنه کلمان (۱۹۴۶)، مزد ترس از آنری ژرژ کلوزو برنده جایزه بزرگ جشنواره در […]