چارلز ترون

صحبتهای اولیه Charlize Theron برای پیوستن به ” سریع و خشمگین”

به گزارش فیلم نت نیوز، ستاره برنده جایزه اسکار، چارلیز ترون در صحبت های اولیه برای پیوستن به قسمت هشتم مجموعه «سریع و خشمگین/Fast & Furious» است. ترون قرار است نقش منفی اصلی قسمت هشتم  سریع و خشمگین را اجرا کند. در صورت تایید حضور ترون در قسمت هشتم، او با ارزش ترین بازیگری محسوب میشود […]