پی‌یرو خله

3 دسامبر: تولد بورژوای غارنشین

یاسین محمدی – گستراندن مرزهای سینما تا سرزمین‌های سیاست و فلسفه، بی‌شک ژان لوک گدار را بدل به تأثیرگذارترین فیلم‌ساز موج نو کرد. او که همواره در فیلم‌هایش قواعد و سنت‌های هالیوودی را به‌چالش کشیده بود، وقتی در اسکار 2011 به او یک جایزه‌ی افتخاری برای یک عمر فعالیت هنری دادند، در مراسم شرکت نکرد. بااین‌حال […]