پیمان نهان‌قدرتی

بیشترین جوایز به «بچه خور» ساخته محمد کارت رسید

به گزارش خبرنگار فیلم‌نت نیوز، در ابتدای این مراسم ویترین فیلم کوتاه در موزه سینما افتتاح شد. در ادامه امیرشهاب رضویان که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، گفت: «در سال ۸۲ اولین جلسات انجمن فیلم کوتاه را تشکیل دادیم و از سال ۸۴ عضو خانه سینما شدیم و اکنون جزو تشکلات پرجمعیت خانه سینما هستیم.» […]