پیمان قاسم خانی و مهران مدیری

پیمان قاسم‌خانی: اسم مهران مدیری همیشه روی پیشانی من است!

به گزارش خبرنگار فیلم‌نت نیوز در ابتدای این برنامه فریدون جیرانی به یکی از فرازهای سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تنفیذ اشاره کرد و گفت: «این فراز مهمی است برای ما؛ ما آموخته‌ایم که جامعه ایرانی از لحاظ سبک زندگی دارای تنوع است. زنان، مردان، جوانان، روستاییان و شهرنشینان ما به یک شیوه […]