پیشتازان فضا

هنرپیشه « پیشتازان فضا » در یک حادثه کشته شد

به گزارش فیلم نت نیوز، ظاهرا او کنار اتومبیلش ایستاده بود که اتومبیل شروع به غلط زدن روی شیب تند جاده کنار خانه اش در ناحیه استودیو سیتی کرد و او را له کرد. او به فاصله کوتاهی بعد از آن در ساعت یک صبح یکشنبه به وقت محلی درگذشت. یلچین ۲۷ ساله همچنین در فیلم […]