پیر لسکور

انتخاب دوباره‌ی پیر لسکور برای دبیری جشنوار‌ه‌ی کن

فیلم‌نت نیوز: «پیر لسکور» که در سال 2007 و بعد از کنار رفتن ژیل ژاکوب، سمت دبیری جشنواره‌ی کن را به دست آورده بود، بار دیگر برای دوره‌ی دوم توسط هیات کارگردانان این جشنواره، به عنوان دبیر انتخاب شد. این دوره از دبیری او سه ساله خواهد بود و سال‌های 2018 تا 2020 را شامل می‌شود. […]