پیرمرد زلزله زده

یک عکس و قضاوت‌های برعکس!

مریم نراقی روزنامه نگار – واقعیت این است در حادثه اخیر همه سنگ‌ تمام گذاشتند؛ دولتی‌ها،‌ امدادگران،‌ مردم عادی، ورزشکاران و سلبریتی‌ها. همه در کنار هم یک اتفاق را رقم زدند و «رقم زدیم». اما زلزله ابعاد دیگری از اجتماعی که در آن زیست می‌کنیم را عریان کرد. در زلزله کرمانشاه همه ایران حضور یکپارچه […]