وقتی همه خواب بودند

حکایت سلطان بانوی همیشه بازیگر

شکوفه هاشمی – نقش‌هایی که بازی کرده همه‌شان قالب خودش بوده است. نمی‌شود به جای سلطان بانو در «سلطان و شبان» بازیگر دیگری را گذاشت. نمی‌شود در «روسری آبی» و «زیر پوست شهر» به جایش  کس دیگری را در نظر گرفت. «مهمان مامان» که جای خود دارد. بازیگری سینما و کارگردانی تئاتر و تدریس بازیگری حتما […]

بعد از بازی در گلنار مدام توبیخ می‌شدم

فکر می‌کردی گلنار فیلم موفق شود؟ در آن سن خیلی متوجه‌ی اتفاق‌ها نبودم. اولین باری که فیلم را مونتاژ شده دیدم برای خیلی قسمت‌ها گریه کردم. اولین باری که راش را دیدم توی ذوقم خورد که تصویر بدون صدای خودم را می‌دیدم. اما زمانی که مونتاژ شد بیشتر مثل بیننده آن را دیدم تا بازیگر […]