هیولا

7 اوت: تولد ستاره‌ای که با دادوبیداد بازیگر شد

یاسین محمدی – شارلیز ترون در خانواده‌ای آفریکانر با رگ و ریشه‌ای هلندی، فرانسوی و آلمانی در شهر بنونی آفریقای جنوبی به‌دنیا آمد. وقتی شارلیز 16ساله بود، پدر الکلی‌اش به‌سمت او و مادرش حمله‌ور شد. مادرش به‌سمت پدرش شلیک کرد و او را کشت که دادگاه این اقدام را دفاع از خود تشخیص داد و مادرش […]