فیلم پرسونا

16 دسامبر: تولد بانوی غمگین سینمای برگمان

یاسین محمدی – برگمان یک بار او را به ویولن بی‌نقصی در دستانش تشبیه کرده بود و لیو اولمان این تشبیه را بهترین تمجید عمرش می‌داند؛ اگرچه مورخان سینما اولمان را بیش از این و یکی از الهگان الهام‌بخش سینمای برگمان دانسته‌اند. دخترکی نروژی که به‌خاطر شغل پدرش که مهندس هواپیما بود و دائم در سفر، […]