فیلم جدید اصغر فرهادی

توضیحات اصغر فرهادی درباره حمایت شیوخ عرب از «فروشنده»

به گزارش فیلم نت نیوز، فرهادی با بیان اینکه سرمایه «فروشنده» را خودش و کمپانی ممنتو تأمین کرده اند از رقمی می گوید که موسسه فیلم دوحه به عنوان fund که معادلی است بر پشتوانه مالی  یا تنخواه(!) به این پروژه تخصیص داده است. فرهادی درباره حضور سرمایه گذاری موسسه قطری در گفتگو با یکی […]