فیلم ایستگاه اتمسفر

«ایستگاه اتمسفر» در ایستگاه پایانی

به گزارش فیلم‌نت نیوز و به نقل از روابط عمومی پروژه؛ در حالی‌که فیلم ایستگاه اتمسفر مراحل پایانی فیلمبرداری را پشت سر می‌گذارد، تدوین همزمان آن توسط حمیدرضا قربانی در حال انجام است تا فیلم در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه جشنواره فجر شود. ایستگاه اتمسفر نخستین فیلم بلند سینمایی مهدی جعفری است که در منطقه‌های […]