سرخپوست

براى نوید محمدزاده؛ سخت‌پوست

میثم محمدی – این را کسى مى‌نویسد که مثل بسیارى از منتقدان نوید محمدزاده ، به موتیف‌هاى تکرارى او در نقش‌هاى مختلف اذعان داشته و از آن گفته و نوشته است، اما قرار نیست و نمى‌شود چنین بازیگرى را تمام شده فرض کنیم، چون مادامى که او بعد از تمام تیرها و شلیک‌هاى منتقدان، کماکان در […]