سال اقتصاد مقاومتی

رویکردهای سرافراز برای پرداختن به اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی

به گزارش فیلم نت نیوز، موضوع سومین جلسه شورای معاونان سازمان در بیست‌ و‌ چهارم فروردین به اقتصاد مقاومتی و نقش رسانه در تحقق آن اختصاص یافت. محمد سرافراز رییس رسانه‌ ملی با اشاره به نقش اقتصاد مقاومتی در برون‌ رفت جامعه از مشکلات، تصریح کرد: بحث اقتصاد مقاومتی و اینکه رسانه‌ ملی چه باید […]