سالگرد تولد

مرتضی احمدی؛ مردی از دل پس‌کوچه‌های تهران

احمدرضا معراجی – مرتضی احمدی ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۳ در جنوب تهران و در خانواده‌ای با اصالت تفرشی به دنیا آمد، پدرش سقط فروش بود و او برای تحصیل ابتدا به مکتب و سپس به دبستان منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از آن در دبیرستان شرف و دبیرستان روشن ادامه تحصیل داد. در شانزده‌سالگی […]