سازمان امور سینمایی

طباطبایی‌نژاد در مرکز گسترش ابقا شد

سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد براساس مصوبه هیات امنای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و حکم رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری در سمت مدیرعاملی این مرکز ابقا شد. به گزارش فیلم‌نت نیوز، در متن حکم طباطبایی‌نژاد که به امضای محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی رسیده، آمده است: «نظر به تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت […]