دو فیلم با یک بلیت

همراه با غرور و صلابت غبطه برانگیز

شکوفه هاشمی – افسانه بایگان در آستانه 19 سالگی درگیر یکی از ماندگارترین سریال‌های تلویزیون شد و این بار کسی یادش نبود او چند سال قبلش در یک نظام سیاسی دیگر نقش دختر شایسته را بازی کرده است. در «سربداران» او علاوه بر منشی‌گری صحنه و کمک به گروه کارگردانی نقش عروس ارغون شاه مغول را […]