دوست کیارستمی

فیلمساز خوب فیلمساز مرده است / کیارستمی در مقابل دیدن نشدن صبر کرد

ابوالحسن داوودی کارگر دان فیلم  «مرد بارانی» در گفتگو با فیلم نت نیوز، با اشاره به شخصیت عباس کیارستمی گفت: کیارستمی شاخصه ی سینمای ایران بود و هیچ وقت در هیچ شرایطی قدرش را ندانستند، چراکه همیشه فیلمساز خوب فیلمساز مرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مرحوم کیارستمی در جمع های […]