دهمين نمايشگاه رسانه‌های دیجیتال

حمایت سرپرست وزارت ارشاد از کمپین «حق و ناحق»

به گزارش فیلم‌نت نیوز؛ سید عباس صالحی، سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از غرفه‌ی  موسسه فرهنگی و دیجیتالی «آیینه جادو» دربار‌ه‌ی برنامه‌های وزارت ارشاد در حوزه‌ی حفظ مالکیت معنوی فیلم‌ها و صاحبان آثار سینمایی به فیلم‌نت نیوز گفت: «از جمله دغدغه‌های دولت حفظ مالکیت معنوی در حوزه‌ی سینما بوده و لایحه‌ی حفظ مالکیت معنوی […]