دایان

«دایان» روایتگر فردای جنگ است

بهروز نورانی‌پور کارگردان مستند تحسین شده A157 درخصوص سختی‌های تولید فیلم «دایان» و تصویربرداری در مناطق مرزی بیان کرد: «کار تولید و اجرای فیلم بسیار سخت بود. فیلمبرداری در ترکیه و مناطق مرزی صورت گرفت و سرمای مناطق مرزی بسیار طاقت فرسا بود و بخشی از فیلم در سوادکوه فیلمبرداری شد. از سوی دیگر  شرایط […]