داوود خیام

«ماحی» با هفت مورد اصلاحیه اکران می شود

به گزارش فیلم نت نیوز، کارگردان «ماحی» هفته گذشته گفت ، در تعاملی فرهنگی با شورای پروانه نمایش وزارت ارشاد، با اعمال اصلاحاتی موفق به دریافت پروانه نمایش شده و در آینده ای نزدیک، منتظر اکران خواهد بود. داوود خیام پس از صدور پروانه نمایش درباره عدم حضور این فیلم در جشنواره سی و چهارم گفت […]