دانلود فیلم Spy

معرفی و نکات جالب در مورد فیلم Spy

به گزارش فیلم نت، همیشه فیلمهای جاسوسی که با مخفی کاریهای مامورین کار کشته همراه می شوند، علاقمندان فراوانی داشته و دارد. اما حالا فرض کنید، تمام این مخفی کاری ها توسط فردی انجام شود که توانایی انجام بسیاری از کارها را ندارد و مدام خرابکاری به بار می آورد. موضوع اصلی فیلم Spy (جاسوس) […]