دانلود غیرقانونی

حتما باید موضوع نفت، اختلاس یا پول‌شویی در میان باشد تا صدای ما را بشنوند؟

با اینکه فاصله زمانی بسیار کمی میان زمان توزیع نسخه‌ی دی.‌وی.‌دی و نسخه‌ی وی.‌او.‌دی سریال «عاشقانه» وجود دارد، اما به نظر می‌رسد آمار دانلود غیرقانونی هر قسما این سریال بسیار بالاست. آمار دقیقی از این دانلود غیرقانونی دارید؟ در واقع یک فاجعه در حال رخ دادن است. سه هفته است که سریال عاشقانه به بازار […]