خاکباران

مستند «خاکباران» به بحران ریزگردها در خوزستان می‌پردازد

به گزارش فیلم‌نت نیوز، حبیب باوی ساجد درباره این پروژه مستند که کارگردانی آن را بر عهده دارد گفت: «مستند خاکباران در ادامه دیگر مستندهایم با تمرکز بر خوزستان است. مستند خاکباران به نوعی وصیت‌نامه سینمایی من محسوب می‌شود زیرا بی شک آیندگان ما را برای عدم توجه به موضوع بحرانی و انسانی ریزگردها مواخذه خواهند کرد.» کارگردان […]