جیمز دین

8 فوریه: تولد یاغی جوان‌مرگ

یاسین محمدی – میزان شهرت و محبوبیتی که جیمز دین فقط با بازی در سه فیلم بلند در کمتر از دو سال کسب کرد، بسیار شگفت‌انگیز است؛ چهره‌ای که او از یک جوان عاصی از خود در فرهنگ امریکا به‌جا گذاشت بعد از نیم قرن هنوز پابرجاست. مرگ تراژیک او در تصادف رانندگی هم به این شهرت […]