جیمز ال. بروکز

بازگشت جک نیکلسون بعد از 7 سال

  فیلم‌نت نیوز؛ تقریبا هفت سال از آخرین باری که جک نیکلسون در فیلمی حضور داشت می‌گذرد و در این مدت او تصمیم گرفته بود در حالت نیمه بازنشسته‌اش بماند. اما به نظر می‌رسد به تازگی پروژه‌ای نظر او را به حدی جلب کرده است که بعد از چند سال دوباره به سینما بازگردد: بازسازی […]