جوایز سینمایی لومیر

اسامی نامزدهای گلدن گلوب فرانسوی اعلام شدند

مهر نوشت:او، دیواینز و زندگی من به عنوان یک کدو سبز از جمله نامزدهای جایزه ی سینمایی لومیر ۲۰۱۷ هستند که از سوی آکادمی مطبوعات خارجی فرانسه اهدا می‌شود. او ساخته پل ورهوفن، مرگ لویی شانزدهم ساخته آلبر سرا، عمودی ماندن ساخته آلن ژیرودی و برنده جایزه لویی دلوک امسال یعنی زندگی یک زن ساخته استفانی […]