جوایز سالانه‌ی انجمن طراحان صحنه‌ی آمریکا

«لالا لند» و «چهره‌های پشت پرده»‌ در صدر

فیلم‌نت نیوز؛ چهره‌های پشت­ پرده(Hidden Figures)، لالا لند (La La Land) و مسافران(Passengers) جایزه‌های اصلی بخش سینمایی این دوره از جوایز انجمن طراحان صحنه را دریافت کردند. چهره‌های پشت­ پرده جایزه‌ی بخش فیلم‌های تاریخی، لالا لند بخش فیلم‌های معاصر و مسافران هم جایزه‌ی بخش فیلم‌های فانتزی را به دست آورد. در طول یک دهه‌ی گذشته، چهار فیلم […]