جشنوراه فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان

ثبت 332 فیلمنامه در هفتمین مسابقه فیلمنامه‌نویسی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

به گزارش فیلم‌نت نیوز، مسابقه‌ی فیلمنامه‌نویسی بلند سینمایی جشنواره‌ی کودکان و نوجوانان با ثبت 332 اثر در دو گروه «حرفه‌ای» و «اندیشه‌های نو» و در دو بخش تالیفی و اقتباسی در مقایسه با مسابقه‌‌های فیلمنامه‌نویسی در جشنواره‌های داخلی بی‌سابقه و غیرقابل قیاس است. در گروه حرفه‌ای 83 فیلمنامه به ثبت رسیده که 70 اثر در […]