جشنواره مستند تلویزیونی

فیلمسازان گمنام در جشنواره تلویزیونی مستند شناخته می‌شوند

امیر شکرگزار کارگردان فیلم «خدیجه نی زن و رمه هایش» در گفت‌و گو با خبرنگار فیلم‌نت نیوز درباره جشنواره تلویزیونی مستند گفت: خوشبختانه این جشنواره به خانه های مردم راه پیدا کرده است و به این مناسبت مردم دورهم جمع می شوند. با ارزش ترین جشنواره ای که در معنا می توانم از آن نام ببرم، […]