جشنواره فیلم نگرانی

اعتراض موسسه تصویرشهر به غصب نام جشنواره «گزارش یک نگرانی»

به گزارش فیلم نت نیوز، دوره نخست جشنواره «گزارش یک نگرانی» سال ۹۳ در فرهنگسرای رسانه برگزار شد و شرکت آبفای استان تهران تنها به عنوان یکی از حامیان این رویداد حضور داشت. دوره دوم جشنواره نیز به نام موسسه تصویر شهر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شد و قرار است آذرماه ۱۳۹۵ […]