جشنواره فیلم مادرید

بررسی سینمای ابزورد ایران و بزرگداشت مانی حقیقی

خبرآنلاین نوشت: برگزارکنندگان جشنواره‌ی فیلم مادرید با نگاهی موشکافانه به سینمای ایران، سینمای ابزورد را وجه متفاوت و قابل توجه این سینما ارزیابی کرده‌اند و با هدف بررسی ابعاد مختلف این یافته، مراسم بزرگداشتی برای مانی حقیقی به عنوان یکی از فیلمسازان تاثیرگذار این گونه تدارک دیده‌اند. در حالی که همواره سینمای واقع‌گرای ایران که […]