جشنواره شبدیز

جشنواره شبدیز عرصه رقابت تهیه‌کنندگان آزاد

تعداد آثار ارسال شده به «پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان- شبدیز» و همچنین حضور گسترده تهیه‌کنندگان آزاد در بخش‌های فیلم و عکس جشنواره در کنار تولیدات دفاتر انجمن سینمای جوان قابل توجه است. به گزارش فیلم‌نت نیوز، در بخش فیلم 456 اثر ، در بخش عکس 1601 قطعه عکس و در بخش […]