توهین به سینماگران

جلسه اضطراری هیات مدیره خانه سینما برای دفاع از جامعه سینما

به گزارش فیلم نت نیوز، در پی اهانت یک روزنامه به بازیگران سینما، هیئت مدیره خانه سینما برای دفاع از جامعه اصناف سینما جلسه تشکیل می دهد. روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد: « خانه سینما موظف به دفاع و  از اعضای جامعه اصناف سینمای ایران است و برای بررسی چگونگی و اتخاذ مناسب ترین […]