تازه‌ترین فیلم کیومرث پوراحمد

تازه‌ترین فیلم کیومرث پوراحمد/ دختری جوان در محاصره دوستان و آشنایان

به گزارش فیلم نت نیوز، “کفشهایم کو؟” جزو آن دسته از آثار نوروزی بود که به دلیل مضمون نه چندان مفرح نتوانست مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. پوراحمد در تازه ترین گفتگویش درباره این اثر که با “فیلم” انجام شده از تازه ترین طرحش برای نگارش فیلمنامه سخن گفته است؛ این طرح درباره دختر جوانی […]