تئاتر مجلس ضربت زدن

آخرین اجرای «مجلس ضربت زدن» به کارگردان فیلم «رستاخیز» تقدیم شد

به گزارش خبرنگار فیلم نت نیوز، محمد رحمانیان که چند وقتی است تئاتر «مجلس ضربت زدن» به نویسندگی بهرام بیضایی را در تئاتر شهر روی صحنه دارد چهارشنبه شب  آخرین اجرا ضمن تمجید از پایداری احمد رضا درویش  این تئاتر را در سالگرد توقیف فیلم «رستاخیز» به احمد رضا درویش کارگردان این فیلم تقدیم کرد. […]