تئاتر زنانی که به بزها خیره شده‌اند

اجراهای «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» به زنده یاد داود رشیدی تقدیم شد

به گزارش فیلم نت نیوز، گروه تئاتر پوشه به یاد همراهی استاد داود رشیدی در نمایش «زمین مقدس» تمام اجراهای «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» را به روح بلند و ارتفاع سایه‌دار بزرگمرد تئاتر داود رشیدی تقدیم کرد. نمایش «زنانی که به بزها خیره شده اند» تازه ترین اثر  گروه پوشه است که با […]