بازی لئوناردو دی کاپریو در فیلم اسکورسیزی

همکاری اسکورسیزی و لئوناردو دی کاپریو

برای همه ی آنهایی که سینما را به طور جدی دنبال میکنند یک اصل همیشه مهم بوده. و آن اصل این است که در تولید یک فیلم چه عناصری در کنار هم قرار میگیرند تا در نهایت یک اثر خوب هنری خلق شود. یکی از مهمترین همکاری ها که همیشه مورد توجه است این مطلب بوده […]