بازیگر سریال دودکش

مصاحبه امیر حسین رستمی – اختصاصی

امیرحسین رستمی در گفتگو با فیلم نت گفت: این روزها بازی ام در مجموعه «شهرزاد» به پایان رسیده و منتظر رسیدن یک فیلمنامه خوب هستم. وی ادامه داد: فیلمنامه خوب خیلی کم است و من در سال جاری بیش از 95 فیلم نامه را مطالعه کردم که همه آنها ضعیف بودند. ضمن اینکه دستمزدها هم […]