بازیگران فیلم خدایان مصر

سازندگان فیلم خدایان مصر عذر خواهی کردند

به گزارش فیلم نت، در دنیای سینمای جهان، گاهی مسائلی پیش می آید که خارج از پیش بینی های معمول است و اگر واکنش به موقعی در مقابل این حواشی ناخواسته ، نشان داده نشود، گاهی مشکلات بزرگی پیش می آیند که بسیاری از مسائل را تحت الشعاع قرار خواهند داد. یکی از حاشیه هایی […]