بازنمایی اقوام ایرانی در سینمای داستانی ایران: پژوهشی در نشانه‌شناسی فرهنگی

نشست «بازنمایی اقوام ایرانی در سینمای داستانی» برگزار می‌شود

به گزارش فیلم نت نیوز، مدرسه ملی سینماى ایران نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی-تخصصی را با هدف معرفی پژوهش‌هایی که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ در سازمان سینمایی انجام شده، برگزار می‌کند. این پژوهش‌ها با همکاری مدرسه ملی سینمای ایران و دانشگاه تهران، در قالب تألیف و ترجمه صورت گرفته است. مدرسه ملی بنا […]