ايوبي

چرا ایوبی باید به استقبال استعفا برود؟

یحیی نطنزی؛ فیلم‌نت نیوز: ایوبی در حالی به آخرین ماه‌های اولین دوره‌ی تصدی‌‌گری‌اش بر ریاست سازمان سینمایی رسیده که از همان ابتدا برای اهالی سینما نماد ناخوشایند رویکرد دولت یازدهم در عرصه‌ی فرهنگ بود. با دولتی مواجه بودیم که درست یا غلط نمی‌خواست برای خود در حوزه‌ی فرهنگ حاشیه بسازد و توقف در وضع موجود […]