اهارات برادر احمد متوسلیان علبه فیلم ایستاده در غبار

پاسخ کارگردان «ایستاده در غبار» به تهدید توقیف این فیلم

به گزارش فیلم نت نیوز، محمدحسین مهدویان کارگردان جوان «ایستاده در غبار» در گفتگو با سیات خبری سینماژورنال در پاسخ به ادعای امیر متوسلیان برادر کوچکتر احمد متوسلیان که به دلیل مخالفت با برخی قسمتهای فیلم اجازه اکران آن را نخواهد داد. با بیان اینکه فیلمش هم پروانه ساخت دارد و هم پروانه نمایش گفت: ما به […]